روضة المریدین

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۹۸۹/۰۰۱
پدید آورندگان : جعفربن محمدبن حسین (مؤلف)
موضوع اثر : آداب طریقت
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، کاغذ، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۲۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک