اطباق‌الذهب ایلخانان

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۹۸۹/۰۰۷
پدید آورندگان : محمودبن محمدبن عمر خطیب (کاتب) محمودبن عمر الزمخشری (مؤلف)
موضوع اثر : نثر عربی
تاریخ خلق : ۶۷۳ قمری (قرن ۷)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، کاغذ، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, مجموعه, خط نسخ
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان