کتاب السهم‌المویح فی نظم‌الفصیح ایلخانان

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۲۰۰/۰۰۲
پدید آورندگان : محمدبن مغیلة حربن ابی‌الحسین‌بن علی‌الهرقل (کاتب) شهاب الدین محمد الخوئی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر عربی
تاریخ خلق : ۷۰۱ قمری (قرن ۸)
رنگ : نخودی
جنس : دولت آبادی، کاغذ، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک