تفصیل‌النشئاتین و تحصیل‌السعادتین ایلخانان

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۹۶۶/۰۰۱
پدید آورندگان : ابومکارم محمودبن ابی‌المکارم‌بن محمد علوی حسینی (کاتب) الحسین بن محمد الراغب اصفهانی (مؤلف)
تاریخ خلق : ۶۶۱ قمری (قرن ۷)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر و ۷۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, مجموعه, خط نسخ
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان