الضوء (یا) خلاصةالمفتاح فی شرح المصباح ایلخانان

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۹۸۲/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد فاضل اسفراینی (شارح و مولف) آدم‌بن کشم فارض (کاتب) ناصربن عبدالسید المطرزی (مؤلف اولیه)
موضوع اثر : نحو زبان عربی/ ادبیات عربی/ مجموعه‌ها
تاریخ خلق : ۷۴۰ قمری (قرن ۸)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر و ۴۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, خط نسخ
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان