النهایة فی مجردالفقه و الفتاوی سلجوقیان

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۹۷۰/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن حسن طوسی (مؤلف)
موضوع اثر : فقه جعفری/ فتوا
تاریخ خلق : ۵۲۷ قمری (قرن ۶)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر و ۳۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی سلجوقیان روی بر خط زمان