دیوان کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی ایلخانان

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۲۴۶/۰۰۰
پدید آورندگان : اسماعیل بن جمال‌الدین کمال اسماعیل (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۷)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۶ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, خط نسخ
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان