دیوان کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی ایلخانان

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۷۴۰/۰۰۰
پدید آورندگان : اسماعیل بن جمال‌الدین کمال اسماعیل (مولف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۸)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, خط نسخ
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان