کلیات سعدی ایلخانان

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۸۳۱/۰۰۰
پدید آورندگان : مصلح بن عبدالله سعدی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی/ نثر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۸)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, کاغذ ترمه
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان