المختصر فی تاریخ اخبارالبشر ایلخانان

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۹۴۷/۰۰۰
پدید آورندگان : اسماعیل حموی (مؤلف)
موضوع اثر : تاریخ
تاریخ خلق : قمری (قرن ۸)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۶ سانتیمتر و ۹ میلیمتر و ۸۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, خط نسخ, تاریخ
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان