الذخیرةالخوارزمشاهیة ایلخانان

نظر شما:

تحریری عربی از کتاب ذخیرهٔ خوارزمشاهی است برای مجدالدّین ابومحمّد وزیر دانشمند اتسز که خودِ مؤلّف به دلیل بازخواست گروهی از معاصرانِ عرب‌گرای خود (که چرا ذخیره را به پارسی نگاشته و بهتر بود که به عربی می‌نوشت) نگاشت تا گروه بیشتری از آن استفاده کنند
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۷۷۲/۰۰۰
پدید آورندگان : جرجانی، زین‌الدّین ابوابراهیم سیّداسماعیل بن سیّدحسن (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۷)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, نسخه خطی
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان