مستخرج من حکایات ابی‌صالح حمدون‌بن حمدالغسال

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۹۸۹/۰۰۶
پدید آورندگان : محمدبن حسین سلمی (مؤلف)
موضوع اثر : داستانهای عرفانی
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۵) تا نامعلوم
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، کاغذ، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, مجموعه