کشف و اشراق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۰۰۷/۰۰۰
پدید آورندگان : هدایت‌الله بن محمدحسین آشتیانی (مؤلف) آقابابا بن محمدمهدی شهمیرزادی (کاتب)
موضوع اثر : عرفان شیعه/ کلام شیعه امامیه
تاریخ خلق : ۱۲۸۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، آهار مهره،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۵ میلیمتر و ۴۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک