شرح الحکمةالعرشیة قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۰۰۴/۰۰۰
پدید آورندگان : احمدبن زین‌الدین احسائی (شارح و مولف) محمدبن ابراهیم صدرالدین شیرازی (مؤلف اولیه)
موضوع اثر : نقد و تفسیر الحکمةالعرشیه محمدبن ابراهیم صدرالدین شیرازی/ فلسفه اسلامی
تاریخ خلق : ۱۲۵۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، آهار مهره،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر و ۲۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان