نفحات الانس من حضرات القدس صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۰۴۶/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالرحمن بن احمد جامی (مولف) یوسف‌علی بن محمود شاه (کاتب)
موضوع اثر : عارفان/ سرگذشتنامه/عرفان و تصوف
تاریخ خلق : ۹۱۲ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر و ۲۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک