کلیات جامی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۹۷/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالرحمن بن احمد جامی (مولف)
موضوع اثر : کلیات شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک