لوامع‌الانوار صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۰۵۶/۰۰۶
پدید آورندگان : عبدالرحمن بن احمد جامی (مؤلف)
موضوع اثر : عرفان
تاریخ خلق : قمری
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک