اصطلاحات صوفیان (رشف الالحاظا فی کشف الالفاظ) صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۰۵۶/۰۰۳
پدید آورندگان : حسن‌بن احمد تبریزی خالدی (مولف)
موضوع اثر : تصوف/ اصطلاحها و تعبیرها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان