معجون‌اللبوب نافع للباه تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

نسخه¬ای در باب مباشرت و تقویت باه. نسخ [محمّد بن شمس¬الدّین بن حسن نجّار استرآبادی در دولت¬آباد در ۹۵۲ق]، عنوان و نشان به شنگرف، مجدول به زر محرّر و لاجورد، ۱ گ (۱۰۲رـ ۱۰۲پ)، ۱۳س، کاغذ نوعی ترمه، ، جلد تیماج قرمز رویه ضربی، بر روی دفهٔ زیرین جلد نام و مشخّصات نسخه به لاتین بر روی کاغذی نوشته و روی جلد چسبانده شده است (تاریخ کتابت برابر ۱۵۴۷م ذکر شده که ۱۵۴۵م صحیح است).
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۷۸۴/۰۰۴
پدید آورندگان : محمّد بن شمس¬الدّین بن حسن نجّار استرآبادی (خطاط)
موضوع اثر : تغذیه/ پزشکی
تاریخ خلق : ۹۵۲ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک