وصف ابومجالد بختیشوع و هو فاضل فی صناعته جدا سفوفا" ذکران جده صنعة للمتوکل یصلح لهضم‌الطعام و اصلاح المعدةالباردة و طردالریاح صفویه

نظر شما:

نسخ محمّد بن شمس¬الدّین بن حسن نجّار استرآبادی در ۲۲ صفر ۹۵۲ق در دولت¬آباد ، عنوان و نشان به شنگرف، مجدول به زر محرّر و لاجورد، ۶/۵گ (۱۰۴پ ـ ۱۱۰ر)، ۲۳س، کاغذ نوعی ترمه، بدون رکابه، جزوهای ۸برگی جلد تیماج قرمز رویه ضربی، بر روی دفهٔ زیرین جلد نام و مشخّصات نسخه به لاتین بر روی کاغذی نوشته و روی جلد چسبانده شده است (تاریخ کتابت برابر ۱۵۴۷م ذکر شده که ۱۵۴۵م صحیح است).
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۷۸۴/۰۰۶
پدید آورندگان : محمدبن شمس‌الدین‌بن حسن نجار استرآبادی (کاتب)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : ۲۲ صفر ۹۵۲ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان