تقویم الأبدان فی تدبیر الإنسان صفویه

نظر شما:

مؤلّف برای هر یک از بیماری‌ها جدول دوازده‌خانه¬ای مشخّص کرده که شامل نام بیماری، مزاج، سن، بادها، شهرها، بیماری سالم است یا مخوف، علل، صلاحیت برای استفراغ دارد یا نه، مداوا با داروهای گرم/ سرد، درمان با تدبیر ملکی، با آسان‌ترین دارو و درمان عمومی است. مجموع بیماری‌های مشروح در کتاب ۴۴ نوع است و هر نوعی در یک‌صفحه که دارای هشت شعبه است تقسیم‌بندی شده و جمعاً ۳۵۲ بیماری را شرح داده و روش درمان مناسب آنها را می‌آموزد. این کتاب به المقتدی بامرالله (۴۶۷-۴۸۷ق) اهداء شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۷۸۴/۰۰۱
پدید آورندگان : ابن‌جِزلَهٔ بغدادی، یحیی بن عیسی (مولف) [محمّد بن شمس‌الدّین بن حسن نجّار استرآبادی در دولت‌آباد] (کاتب)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : ۱۰ صفر ۹۵۲ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان