تنقیح‌المرام صفویه

نظر شما:

تاریخ تالیف:۱۰ محرم ۱۱۱۰- دهه سوم محرم ۱۱۱۷ با یادداشتی در اینکه نسخه ۴۱۵ برگ دارد و هر یک ۵۵ بیت و رویهم ۲۲۷۷۵ بیت است با مهر بیضی " عبده محمد یوسف " مورخ ۱۳۰۰، بها یک تومان ، ۴۱۳ برگ ۲۰ سطر، اندازه ۵/۱۲ و ۸/۲۴، کاغذ ترمه، جلد میشن سرخ.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۵۹۲/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن حسن طوسی (مؤلف) خلیل‌بن غازی قزوینی (محشی)
موضوع اثر : اصول فقه شیعه
تاریخ خلق : ۱۱۱۷ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک