نصاب صبیان صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۴۳۰/۰۰۰
موضوع اثر : زبان عربی- واژه‌نامه‌ها- فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نسخ, کاغذ ترمه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان