حرزالامانی و وجه‌التهانی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۴۲۴/۰۰۰
موضوع اثر : قرآن- قرائت
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نسخ
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان