النحو صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۸۴۷/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدصادق نیشابوری (مؤلف)
موضوع اثر : زبان عربی - نحو
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز، رویه ابری،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نسخ, کاغذ ترمه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان