حاشیةالمحاکمات صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۷۸۸/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن محمد قطب‌الدین رازی (مؤلف) ابوجعفر مختار حسینی (خطاط) باغندی، میرزاجان (محشی)
موضوع اثر : فلسفه
تاریخ خلق : ۱۰۹۹ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان