شرح زبده‌الاصول صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۷۴۱/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدعلی کربلائی (مؤلف) ابراهیم‌بن رحمةالله حسینی (خطاط)
موضوع اثر : اصول دین - نقد و تفسیر
تاریخ خلق : ۱۰۸۳ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان