ترجمه مفتاح الفلاح صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۷۲۲/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد بن حسین شیخ بهایی (مؤلف) محمد بن حسین آقاجمال خوانساری (مترجم) محمدسعید بن محمدتقی خاتون‌آبادی (خطاط)
موضوع اثر : دعاها
تاریخ خلق : ۱۰۷۹ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز، روغنی ( لاکی )، تذهیب،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, کاغذ ترمه, دعاها
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان