گزیده اشعار از قدسی، صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۵۹۷/۰۴۵
پدید آورندگان : قدسی مشهدی (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فرسی ) قرن 11
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، فرنگی ماشینی،
واقف : حاج حسین آقا ملک