گزیده اشعارست از کاتبی، صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۵۹۷/۰۷۴
پدید آورندگان : شمس الدین محمد عبدالله کاتبی (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی ) قرن 9
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ آهارمهره فرنگی، فرنگی ماشینی،
تکنیک : دست نویس، فرنگی ماشینی ،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان