گزیده اشعارست از سید قاسم انوار صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۵۹۷/۰۵۸
پدید آورندگان : معین الدین علی بن نصیر قاسمی انواری (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی ) قرن 8
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، فرنگی ماشینی،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, انوار قاسم
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان