التحفةالرضویة فی شرح الصحیفةالسجادیة صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۷۴۶/۰۰۰
پدید آورندگان : میرزا قاضی‌بن محمد اردکانی یزدی (شارح) امام چهارم علی‌بن الحسین (ع) (مؤلف)
موضوع اثر : نقد و تفسیر - دعا
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک