الاربعون حدیثا صفویه

نظر شما:

تاریخ تالیف: سال ‎۹۹۵‎- قرن ‎۱۰ هجری قمری
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۷۴۳/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن حسین شیخ بهائی (مؤلف) احمدبن علی بغدادی (خطاط)
موضوع اثر : اربعینات - احادیث شیعه
تاریخ خلق : ۱۰۶۱ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نسخ
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان