الاربعون حدیثا صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۷۷۱/۰۰۰
پدید آورندگان : شیخ بهائی،محمد بن حسین (مؤلف)
موضوع اثر : اربعینات - احادیث شیعه
تاریخ خلق : ۹۹۵ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نسخ, کاغذ ترمه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان