کلیله و دمنه صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۴۰/۰۰۰
پدید آورندگان : بهاالدین احمدبن محمود طوسی قانعی (شاعر)
موضوع اثر : داستانهای اخلاقی/نظم و نثر
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک