احیاء علوم‌الدین خوارزمشاهیان

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۹۶/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد بن محمد غزالی (مولف) سلیمان بن احمد سلمی (کاتب)
موضوع اثر : اخلاق اسلامی /عرفان و تصوف
تاریخ خلق : قمری
رنگ : نخودی
جنس : ترمه سمرقندی، چرم ساغری پشت طلایی معرق،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر) عرض (۲۴ سانتیمتر) ضخامت (۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک