تشریح‌الابدان صفویه

نظر شما:

رساله‌ای در باب تشریح بدن انسان مشتمل بر یک «مقدّمه»، پنج «مقاله» (عِظام، عصب، عَضَل، أورِدَه، شرایین) و یک «خاتمه» (فی ذکر اعضاء المرکّبة) که به نام پیرمحمّدبهادرخان نگاشته شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۰۰/۰۰۰
پدید آورندگان : شیرازی، منصور بن محمّد (مولف) محمّدصادق بن حاجی محمّد (کاتب)
موضوع اثر : پزشکی/ کالبدشناسی
تاریخ خلق : ۱۰۹۰ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک