الاذکیاء صفویه

نظر شما:

تالیف ابوالفرج عبدالرحمن بن علی ابوالفضائل جمال‌الدین بغدادی معروف به ابن جوزی (۵۱۰- ۵۹۲ ق)، فقیه، محدث، متکلم و تاریخ‌نگار حنبلی‌مذهب بغدادی، نسخ سده ۱۱، عنوان و نشان شنگرف، دارای سرلوح و جدول به زر، دارای مهر مربع شکل از محمد الحسینی دشتی، یادداشت خریداری و توضیحی در مورد نسخه از حاج حسین آقا ملک که در مشهد در ۱۳۵۰ خریداری کرده است، نیمی از برگ آخر بریده شده، بر کاغذ ترمه در ۹۶ برگ ۲۵ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن سرخ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۴۸۶/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالرحمن‌بن علی ابن‌الجوزی (مولف)
موضوع اثر : عقل و هوش
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک