کمال‌الدین و تمام‌النعمة صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۸۷۷/۰۰۰
پدید آورندگان : نعمةالله‌بن میرک اصفهانی (کاتب)
موضوع اثر : مهدویت
تاریخ خلق : ۱۰۲۰ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک