سلم درجات الجنة فی معرفة فضائل ابی الائمة صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۲۰/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد بن محمدرضا قمی (مولف) میرزا احمد تبریزی (کاتب)
موضوع اثر : فضائل و مناقب
تاریخ خلق : ۱۰۵۵ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک