خلاصةالاخبار فی احوال‌الاخبار صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۹۱۸/۰۰۰
پدید آورندگان : شرف‌الدین جهرمی دیلمی (کاتب) غیاث الدین بن همام الدین خواندمیر (مؤلف)
موضوع اثر : تاریخ جهان/ تاریخ ایران
تاریخ خلق : ۹۷۸ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر و ۴۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک