مرآت‌الجنان و عبرةالقیظان فی معرفة حوادث‌الزمان و تقلب احوال‌الانسان صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۹۰۱/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدمنصور مظفری کرمانشاهی (کاتب) عبدالله بن اسعد الیمینی یافعی (مؤلف)
موضوع اثر : انسان (اسلام)
تاریخ خلق : ۱۰۸۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر و ۵۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان