تجزیة الامصار و تزجیة الاعصار (تاریخ وصاف) صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۹۲۶/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالله شیرازی (مؤلف)
موضوع اثر : تاریخ اسلام/ تاریخ ایران
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر و ۸۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان