تاریخ بلعمی (یا) ترجمه تاریخ طبری صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۹۳۶/۰۰۰
پدید آورندگان : ابوعلی محمد بلعمی (مترجم و مؤلف) محمد بن جریر طبری (مؤلف اولیه) محمدشریف (کاتب)
موضوع اثر : تاریخ اسلام/ تاریخ ایران
تاریخ خلق : ۱۰۱۴ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، طلاکوب و جدول کشی،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۹ میلیمتر و ۷۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان