حبیب‌السیر فی الاخبار افرادالبشر صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۸۸۲/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدحسین (کاتب) غیاث الدین بن همام الدین خواندمیر (مؤلف)
موضوع اثر : تاریخ صفویان ایران/ تاریخ جهان/ تاریخ اسلام
تاریخ خلق : ۱۰۶۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر و ۹۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان