حبیب‌السیر فی الاخبار افرادالبشر صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۸۳۷/۰۰۰
پدید آورندگان : غیاث الدین بن همام الدین خواندمیر (مؤلف)
موضوع اثر : تاریخ جهان/ تاریخ اسلام
تاریخ خلق : ۱۰۵۱ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر و ۷۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان