لب‌التواریخ صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۷۶۵/۰۰۰
پدید آورندگان : یحیی بن عبداللطیف قزوینی (مؤلف)
موضوع اثر : تاریخ اسلام/ تاریخ ایران
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر و ۷۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان