المعجم فی آثار ملوک‌العجم صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۸۸۰/۰۰۰
پدید آورندگان : فضل الله شرف الدین قزوینی (مؤلف)
موضوع اثر : تاریخ ایران/ تاریخ شاهان و فرمانروایان
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی و تذهیب،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر و ۷۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان