المائة فی صناعةالطب صفویه

نظر شما:

کتابی است در صد «باب» که باب نخست در تعریف پزشکی است و باقی ابواب در بیان اعضای بدن و کار آنها، علم تغذیه، انواع بیماری‌ها و راه مداوای آنها و... . گویا ابن‌تلمیذ شرحی بر این کتاب نگاشته است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۵۵۲/۰۰۰
پدید آورندگان : اسماعیل بن عبدالوهّاب بن سعید (کاتب) ابوسهل مسیحی جرجانی، عیسی بن یحیی (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی اسلامی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک