ترویح الأرواح من علل الأشباح صفویه

نظر شما:

کتابی است مفصّل در طبّ مشتمل بر یک «مقدّمه» (در پانزده «مسلک») و بیست «قول» (هر کدام دارای سه «تعلیم» و قول بیستم دارای چهار «تعلیم») و یک «خاتمه» (در پنج «بحث).
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۴۶۹/۰۰۰
پدید آورندگان : مصری، لطفالله بن سعدالدّین (مولف) احمد بن شیخ جان‌محمّد (کاتب)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : ۲۴ رمضان ۱۰۵۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : نوعی ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر و ۵۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : انجامه, خط نسخ, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان